Warning: Creating default object from empty value in /home/ersetic/ftp/koloroweesencje/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Polityka prywatności - Bajki Kolorowe Esencje

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego www.koloroweesencje.pl (dalej również jako „Strona”).

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem Danych Osobowych (dalej również jako „Administrator”) jest:

Ersetic Kamil Góraj
os. Na Stoku 51/37
25-437 Kielce
NIP: 6572763914

1.2. Użytkownikiem Strony jest każda osoba korzystająca z niej na zasadach określonych w Regulaminie Strony. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowania w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników.

1.3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem podmiotów trzecich. Dane osobowe Użytkowników korzystających ze Strony są przetwarzane z zachowaniem przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

2. Zakres przetwarzanych danych oraz sposoby ich przetwarzania

2.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

2.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika Strony i następuje w celu:
a) realizacji uprawnień lub spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
b) podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy o sprzedaż produktu cyfrowego na żądanie Użytkownika;
c) przystosowania Strony do potrzeb jej Użytkowników;
d) realizacji działań promocyjnych i handlowych Administratora.

2.3. Strona internetowa www.koloroweesencje.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Do gromadzonych informacji mogą należeć w szczególności:
a) imię i nazwisko;
b) adres pocztowy;
c) adres e-mail;
d) numer telefonu.

2.4. Podanie wymienionych danych przez Użytkownika Strony internetowej jest zawsze dobrowolne. Jednakże, w odniesieniu do niektórych funkcjonalności Strony (np. formularzy), niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, może uniemożliwić Użytkownikowi  skorzystanie z tych funkcjonalności.

2.5. Dane podane w formularzach są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zamówienia. Dane zawarte w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

2.6. Strona internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.7. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator zastrzega sobie możliwość udostępnienia danych Użytkownika organom Wymiaru Sprawiedliwości.

2.8. Użytkownikowi Strony przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

2.9. W celu realizacji uprawnień wymienionych w ust. 2.8. powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem Strony, wysyłając stosowną wiadomość na adres
e- mail: box@ersetic.com

3.1. Strona internetowa www.koloroweesencje.pl korzysta z plików cookies.

3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3.4. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć pliki cookies z pamięci swojego urządzeniu poprzez odpowiednie funkcje używanej przeglądarki internetowej.

3.5. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, jak również nie służą do ich przekazywania.

4. Zmiany Polityki Prywatności

4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie na Stronie internetowej www.koloroweesencje.pl nowej Polityki Prywatności.

4.2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności wchodzi w życie z momentem jej publikacji na Stronie.

Ersetic Kamil Góraj, os. na Stoku 51/37, 25-437 Kielce, NIP: 6572763914